homediscussionstagsboardsrulesabout


Ohjeet lautafederaatioon liittymiseen

source: 🌎finns ♦ tags: #tietokoneet #ohje #lauta

#1 )) Name: Anonymous @ 2021-04-12 06:22 🌎 finns

Hanki virtuaalipalvelin, ei tarvitse olla tehokas mutta suositeltavaa on hankkia se paljastamatta omia henkilötietoja ja yhdistää siihen ja siihen liittyviin tileihin Tor tai vähintään kaupallisen VPN palvelun kautta.
https://cryptwerk.com/companies/hosting/


Lataa lähedekoodi ja muokkaa siitä tarpeiden mukaisesi, visuaalisen muokkauksen voi tehdä /static/ ja /templates/ kansioiden muokkauksella.
https://bitbucket.org/796f/multichan/src/master/

Laita /etc/tor/torrc piilopalvelu päälle porttiin 80.

Kasaa esimerkiksi Nginx tai joku mut HTTPD konfiguraatioo tyyliin...
/etc/nginx/sites-enabled/lautani.conf
->
server {
listen 127.0.0.1:80;
server_name <cat /var/lib/tor/[piilopalvelukansiosi]/hostname>;

# Comment to enable logs
access_log /dev/null;
error_log /dev/null;

gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/activity+json application/atom+xml;
client_max_body_size 16m;

location / {

add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies none;
add_header X-Frame-Options DENY;
add_header X-Content-Type-Options nosniff;
add_header Referrer-Policy same-origin;
add_header X-Download-Options noopen;

proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_set_header Host $http_host;

proxy_pass http://localhost:5000;

client_max_body_size 16m;
}
}

Aja Multichanin app.py python3:lla ja vielä torifioiden:
torify python3 app.py

Näillä suuntaa antavilla ohjeilla toivottavasti pääset alkuun ja keskustella federaation käytännöistä voi tulla tämän piilopalvelun 6667 porttiin ja kanavalle #piilo IRC käyttöliittymälläsi.

#2 )) Name: Anonymous @ 2021-04-12 13:37 🌎 finns

ei vissiin toimi useimmat laudat suoriltaan yhteensopivina tän kanssa.

siispä tarvitaan adaptereita. jos joku jaksais koodaa adapterit muille laudoille niin ois jepa.

#3 )) Name: Anonymous @ 2021-04-14 17:18 🌎 finns

vaihtoehto tämmöiselle multichanille olisi https://github.com/majestrate/nntpchan(new)

You need to solve the captcha before you can post.